Ansedel


Namn Ketura
Partners
1 Abraham *
Född 2008, 1 Mos 11:26
Död 2183, 1 Mos 25:7 Ålder: 175
Far Tera * (1878-2083)
Notiser
Tera tog med sin son Abram och hans hustru Sarai och sin sonson Lot och drog ut från det kaldeiska Ur och bosatte sig i Haran. (1 Mos 11:31)

När Abram var 75 år gammal drog han ut ur Haran för att gå till det land Herren kallade honom till - Kanaans land. (1 Mos 12:4-6)

När Abrahams far Tera hade dött lämnade han Haran. Tera var då 205 år och Abraham var 75 år. (Apg 7:1-4)

Herren uppenbarade sig för Abram och lovad att ge landet åt hans säd. (1 Mos 12:7)

Abram hade tre hustrur: Sarai, Hagar och Ketura

När Abram var 99 år gammal upprättade Herren ett förbund med honom. Han fick därmed namnet Abraham och Sarai fick namnet Sara.
Barn Joksan
Medan
Midjan
Simran
Jisbak
Sua
Senast ändrad 29 okt 1999 Skapad 12 okt 2016 av Reunion för Macintosh

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt * Webbfamiljekort