Några kommentarer: Grafen är utskriven från det släktforskningsprogram där jag matat in de bibliska personerna. Den visar livslängden för personerna från Adam fram till Jakob. Några intressanta saker kan man utläsa ur bilden:

  1. Som du kan se så levde människorna betydligt längre före syndafloden än efter. Livslängden avtog raskt efter floden. Detta berodde med all säkerhet på det helt nya klimat som uppstått till följd av de omvälvande förändringarna på och runt jorden. Före floden var det troligen ett skyddande ånghölje runt jorden (1 Mos 1:6-8). Det var bl.a. detta ånghölje som översvämmade jorden när det kondenserade och föll ner som regn. Då uppstod bar himmel vilket medförde torrare luft, starkare strålning från rymden, lägre lufttryck, stor växling mellan värme och kyla m.m. - allt detta gjorde miljön skadligare för människor och djur. (Att regnbågen kom först efter floden tyder också på att det aldrig tidigare hade förekommit sol från bar himmel i kombination med regn. Ånghöljet förhindrade att regnbågar kunde uppstå före floden. Gud lovade att inget liknande regn skulle ske igen, det tyder också på att ånghöljet var borta och att ett nytt klimat hade kommit - 1 Mos 9:8-17.)
    Dessutom fanns - pga. den lilla gruppen människor - en begränsad genuppsättning bland Noas söner och deras fruar. Det kan ha bidragit till att sjukdomar och defekter började att gå i arv på ett helt annat sätt än tidigare. Allt detta påverkade så klart livslängden efter floden.
  2. Noas pappa Lemek dog före floden. Det var Guds nåd att inte han dränktes med alla andra! Noas farfar dog dock samma år som floden. Hur vet vi inte.
  3. Noas pappa Lemek levde samtida med Adam. Noa levde dessutom samtida med Abrahams pappa Tera. Noas son Sem levde samtida med Abraham och Isak. Detta gör att berättelserna om skapelsen och floden inte måste ha gått i muntlig tradition genom väldigt många personer och på så sätt förvanskats. De som skrev ner berättelserna var därför inte så långt i från källan som man kan tro.
  4. Noa levde även vid tiden för byggandet Babels torn. (Vilket språk fick han vid språkförbistringen?) Att Noa och hans söner levde då Babels torn byggdes (levde troligen i närheten av bygget) gör att kunskapen om Gud och hans stora under inte hade dött ut vid den tiden. Det står inget om att Babels torn var ett bygge till avgudarna. Kanske man kan jämföra Babels torn med vår tids katedraler och glaskyrkor som byggs under skenet att vara till Guds ära, men som egentligen är till för att göra människors namn stora "med ett torn vars spets når upp till himlen".

Lennart Jareteg - januari 2009 (uppdaterat i oktober 2016)