Pappa Adams stora familj


Släktleden i Bibeln - från Adam och framåt

Innehåll
Följ släktleden steg för steg
Grafisk bild 1 - släktledet från Adam till kung Salomo
Grafisk bild 2 - livslängd för alla från Adam till och med Abraham, Isak och Jakob
Index
En gång i tiden tog jag mig tid att föra in många av Gamla Testamentets personer in i ett släktforskningsprogram. Med några enkla knapptryckningar fick jag ut dessa webbsidor. Själv tycker jag att de ger en väldigt tydlig och sammanhängande bild av personer och årtal i Bibeln. På så sätt fördjupar detta material vår känsla för Bibelns tillförlitlighet. Informationen i sidorna är dock uppdaterad ett antal gånger, senast 2016-10-12.

Kommentar: Årtalen längre fram i släktleden (David, Salomo mfl) utgår från att Bibeln via en rad olika siffror att det judiska folket var i Egypten i 215 år samt att det var 480 år mellan deras uttåg ur Egypten och det att Salomo påbörjade bygget av templet. Många tror att judarna var 430 i Egypten, men den siffran stämmer inte med annat i Bibeln. Jag kommer att lägga ut en förklaring till detta i BibelFokus inom kort.

Instruktioner:
Via "Webbfamiljekort" kan man följa t.ex. personerna från Adam fram till kung Salomo. På dessa familjekorten står vid vilket år efter skapelsen som personen föddes och dog (i de fall Bibeln angivit detta). Finns hustruarnas namn med i Bibeln står deras namn också med. Om en man haft flera hustrur anges detta med "Partners: 1, 2, ..." osv. På kortet står också hänvisningar till var i Bibeln de olika uppgifterna står.

I vissa fall kan du i familjekortet klicka på personens namn. Du får då upp en "ansedel". Där finns ibland en del intressanta anteckningar som jag hämtat från Bibeln. Du ser detta på t.ex. på Noa, Peleg, Abraham och många fler. Det går att klicka sig vidare via ansedlarna också.

Följ de söner som har en stjärna (*) efter sitt namn - från Adam och framåt - om du vill komma till kung Salomo.
Observera, att på Jakobs son Judas kort måste du klicka på partner nr 2 (Tamar) för att komma vidare i släktledet med en stjärna (*). Du kan också klicka åt andra hållet från t.ex. Salomo till Adam om du klickar på fäderna.

Fr.o.m Jakob kan du välja att följa Levis släktträd istället som har två stjärnor (**). Längre fram i detta led kan du välja att följa tre stjärnor (***) som leder fram till Samuel, eller följa ett brädtecken (#) som leder fram till domarna med Jefta som sista domaren. Han dog 3080 år efter skapelsen.

Från Jakobs kort kan du via partner nr 2 (Rakel) välja att följa Josefs släktled fram till Josua. Detta led har fyra stjärnor (****).

Mycken glädje och insikt önskar jag dig!

Lennart Jareteg
Uppdaterat i oktober 2016


Kontakt via