Ansedel


Namn Eva
Född 0001, 1 Mos 2:21
Far Gud Fader
Partners
1 Adam *
Född 0100, 1 Mos 2:21
Död 0930, 1 Mos 5:5 Ålder: 830
Far Gud Fader
Notiser
Jämför släkttavlorna i:
1 Krön 1:1, Matt 1:1, Lukas 3:23

* = Jesu och Davids släktled

** = Levi och Arons släktled med översteprästerna. Detta dyker först upp på Levis kort. Följ först * hela vägen dit.

*** = Profeten Samuels släktled. Detta dyker upp först på Jishars (Amminadab) kort. Följ först * hela vägen dit.

**** = Josuas släktled

# = Bibelns årtalsangivelser ner via domarna och kungarna. Detta tecken dyker upp först på Levis kort. Följ först * hela vägen dit.

= Tillfällig markering som systemet kan följa och skriva ut. Sätts i högra nederkanten på ett personkort. Bläddra med pilarna längst ner i fönstrets nederkant mellan de markerade korten.
Äktenskap 0001, 1 Mos 4:1
Barn Kain (0001-)
Abel (0002-)
Set * (0130-1042)
Senast ändrad 29 okt 1999 Skapad 12 okt 2016 av Reunion för Macintosh

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt * Webbfamiljekort