Ansedel


Namn Abraham *
Född 2008, 1 Mos 11:26
Död 2183, 1 Mos 25:7 Ålder: 175
Far Tera * (1878-2083)
Notiser
Tera tog med sin son Abram och hans hustru Sarai och sin sonson Lot och drog ut från det kaldeiska Ur och bosatte sig i Haran. (1 Mos 11:31)

När Abram var 75 år gammal drog han ut ur Haran för att gå till det land Herren kallade honom till - Kanaans land. (1 Mos 12:4-6)

När Abrahams far Tera hade dött lämnade han Haran. Tera var då 205 år och Abraham var 75 år. (Apg 7:1-4)

Herren uppenbarade sig för Abram och lovad att ge landet åt hans säd. (1 Mos 12:7)

Abram hade tre hustrur: Sarai, Hagar och Ketura

När Abram var 99 år gammal upprättade Herren ett förbund med honom. Han fick därmed namnet Abraham och Sarai fick namnet Sara.
Partners
1 Sara
Död Blev 127 år gammal (1 Mos 23:1)
Notiser
Hette först Sarai. Fick namnet Sara när Gud upprättade ett förbund mad Abraham.
Barn Isak * (2108-2288)
2 Ketura
Barn Joksan
Medan
Midjan
Simran
Jisbak
Sua
3 Hagar
Notiser
Saras tjänstekvinna (från egypten) som Sara gav som hustru åt Abam för att hon skulle föda barn åt dem.
Barn Ismael (2094-2231)
Senast ändrad 9 okt 2016 Skapad 12 okt 2016 av Reunion för Macintosh

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt * Webbfamiljekort