Ansedel


Namn Josua
Född ? 2603, 4 Mos 13:6 mfl
Död ? 2713, Josua 24:29 Ålder: 110
Far Nun ****
Notiser
Efter att Josua och Kaleb bespejat landet knotar folket och vågar inte inta det (4 Mos 13). Då bestämmer Gud att folket skall vandra 40 år i öknen (4 Mos 14:32-34). Bara Josua och Kaleb skulle få leva vidare efter 40 år (4 Mos 14:30). Kaleb var vid tiden för bespejandet 40 år gammal (Josua 14:7).

Intåget i Kanans land sker under ledning av Josua vilket alltså sker 2768 år efter att Adam skapats. Efter 5 års strider har Josua intagit stor del av Kanans land och börjar fördela landet. Kaleb är då 85 år gammal (Josua 14:10).

Josua dör en tid efter att han delat upp landet (Josua 24:29) vilket är ca år 2773.

Efter att Josua dött avfaller Israel från Herren och tvingas tjäna kungen i Aram-Naharajim i åtta år (Dom 3:7-8).
Partners
Ogift
Senast ändrad 9 okt 2016 Skapad 12 okt 2016 av Reunion för Macintosh

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt * Webbfamiljekort