Enos *
(0235 - 1140)
Kenan *
f. 0325, 1 Mos 5:9
d. 1235, 1 Mos 5:14

Barn
Mahalalel *

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt