Hanok *
(0622 - 0987)
Metusela *
f. 0687, 1 Mos 5:21
d. 1656, 1 Mos 5:27

Barn
Lemek *

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt