Jakob (Israel) *
(2168 - 2315)

Lea


Isakar
f. 1 Mos 30:17,18
d.

Barn
Tola
Puva
Job
Simron

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt