Manasse
Makir
f. 1 Mos 50:27
d.

Barn
Gilead

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt