Jishar (Amminadab) ***
Kora ***
f. 2 Mos 6:21
d. 4 Mos 16:31

Barn
Assir
Elkana ***
Abiasaf

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt