Elkana
Ebjasaf
f. 1 Krön 6:23
d.

Barn
Assir

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt