Abiel
Kish
f. 1 Sam 9:1
d.

Barn
Saul

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt