Abiel
Ner
f. 1 Sam 14:51
d.

Barn
Abner

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt