Ansedel


Namn Levi ** #
Född 2255, Gissat födelseår, 1 Mos 29:34
Död 2392, 2 Mos 6:16 Ålder: 137
Far Jakob (Israel) * (2168-2315)
Mor Lea
Notiser
** = Levi och Arons släktled med översteprästerna

- Isak var 60 år när han fick Jakob (1 Mos 25:26). Det var år 2168 efter skapelsen (enligt släktträdet från Adam och framåt).
- Josef var 30 år när han stod inför farao (1 Mos 41:46).
- Jakob kom till Egypten när han var 130 år (1 Mos 47:9), vilket var år 2298 (räknat från skapelsen).
- Jakob kom till Egypten när 7 goda år passerat samt 2 av de dåliga (1 Mos 45:6). Josef var då 39 år och Jakob 130, vilket betyder att Josef föddes när Jakob var ca. 91 år.
- Jakob tjänade Laban i 7 år och fick sedan Labans dotter Lea till hustru. Jakob tjänade Laban i ytterligare 7 år efter att han hade fått Rakel. Efter dessa 14 år hos Laban ville Jakob resa hem, och han hade under de senare 7 åren fått 11 barn, det sista var Josef. Totalt var Jakob 20 år hos Laban (1 Mos 29 och 30). Jakob jobbade nämligen ytterligare 6 år med fåren så att hans egen rikedom växte. Jakob var 91 år när Josef föddes. Jakob kan då ha varit ca. 91-14=77 år när han kom till Laban. Efter ca. 7+1=8 år fick Lea sonen Ruben, Jakob var då ca. 85 år. Efter ytterligare ca. 1 år fick Lea sonen Simeon, Jakob var då 86 år. Efter ytterligare ca. 1 år fick Lea sonen Levi, Jakob kan då ha varit ca. 87 år. Alltså föddes Levi ca. år 2168+87=2255. Jakob kom till Egypten år 2298.
- Levi var i så fall 2298-2255=43 år när han kom till Egypten med hela sin familj år 2298. Levi blev 137 år gammal (2 Mos 6:16). 
Partners
Ogift
Barn Gerson
Kehat ** # (2380-2513)
Merari
Jokebed
Senast ändrad 12 okt 2016 Skapad 12 okt 2016 av Reunion för Macintosh

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt * Webbfamiljekort