Jakob (Israel) *
(2168 - 2315)

Lea


Levi ** #
f. 2255, Gissat födelseår, 1 Mos 29:34
d. 2392, 2 Mos 6:16

Barn
Gerson
Kehat ** #
Merari
Jokebed

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt