Ansedel


Namn Mose
Född 2433, Födelseår framräknat
Död 2553, 5 Mos 34:7 Ålder: 120
Far Amram ** # (2510-2647)
Mor Jokebed
Notiser
Uttåget ur Egypten skedde 215 år efter att Jakob flyttat till Egypten (Jakob var vid 130 års ålder enl 1 Mos 47:9) .

Uttåget skedde när Mose var 80 år gammal (år 2513). (Han var 80 år gammal när han talade inför Farao första gången enl. 2 Mos 7:7).

Det var 600.000 man som uttågadeenl 2 Mos 12:37. Enligt 4 Mos 1:46 var det 603.550 personer som var över 20 år.

Efter att Josua och Kaleb bespejat landet knotar folket och vågar inte inta det (4 Mos 13). Då bestämmer Gud att folket skall vandra 40 år i öknen (4 Mos 14:3234). Bara Josua och Kaleb skulle få leva vidare efter 40 år (4 Mos 14:30). Kaleb var vid tiden för bespejandet 40 år gammal (Josua 14:7).

Aron och Mose dör efter 40 år i öknen, samma år som Israels folk skall inta Kanans land. Detta är år 2553 efter skapelsen (4 Mos 33:39, 5 Mos 34:7) troligen = år 1407 f.Kr.

Intåget i Kanans land sker under ledning av Josua vilket alltså sker år 2553 efter Adams födelse. Efter 5 års strider har Josua intagit stor del av Kanans land och börjar fördela landet. Kaleb är då 85 år gammal (Josua 14:10).

Josua dog när han blivit 110 år gammal (Jos 24:29).
Partners
1 Sippora Jetros dotter
Född 2 Mos 18:2
Far Jetro Reguel
Äktenskap 2 Mos 2:21
Barn Gersom
Elieser
2 Nubisk kvinna
Född 4 Mos 12:1
Senast ändrad 11 okt 2016 Skapad 12 okt 2016 av Reunion för Macintosh

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt * Webbfamiljekort