Amram ** #
(2510 - 2647)
Jetro Reguel
Jokebed


g. 2 Mos 2:21
Mose Sippora Jetros dotter
f. 2433, Födelseår framräknat
d. 2553, 5 Mos 34:7
f. 2 Mos 18:2
d.
Partners: 1, 2

Barn
Gersom
Elieser

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt