Sem *
(1558 - 2158)
Arpaksad *
f. 1658, 1 Mos 11:10
d. 2096, 1 Mos 11:12,13

Barn
Sela *

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt