Arpaksad *
(1658 - 2096)
Sela *
f. 1693, 1 Mos 11:12
d. 2126, 1 Mos 11:14,15

Barn
Eber *

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt