Nahor *
(1849 - 1997)
Tera *
f. 1878, 1 Mos 11:24
d. 2083, 1 Mos 11:23

Barn
Abraham *
Nahor
Haran

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt