Tera *
(1878 - 2083)
Haran
(1948 - )Nahor Milka Haransdotter
f. 1948, 1 Mos 11:26
d.
f.
d.
Partners: 1, 2

Barn
Us Nahorsson
Bus Nahorsson
Kemuel
Kesed
Haso
Pildas
Jidlaf
Betuel

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt