Nahor
(1948 - )

Milka Haransdotter


g. 1 Mos 35:8
Betuel Debora Nahursson
f. 1 Mos 22:22
d.
f.
d.

Barn
Rebecka
Laban

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt