Amram ** #
(2510 - 2647)
Amminadab *
Jokebed


g. 2 Mos 6:23
Aron ** # Eliseba
f. 2430, Födelseår framräknat
d. 2553, 4 Mos 20:28, 33:39
f. 2 Mos 6:23
d.

Barn
Nadab
Abihu
Eleasar **
Itamar
Kaleb #

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt