Kehat ** #
(2380 - 2513)
Levi ** #
(2255 - 2392)g. 2 Mos 6:20
Amram ** # Jokebed
f. 2510, Gissat födelseår, 2 Mos 6:18
d. 2647, 2 Mos 6:20
f. 2 Mos 6:20
d.

Barn
Mose
Aron ** #
Mirjam

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt