Isai *
g. 2 Sam 11:27
David * Batseba
f. 2919
d. 2989
f.
d.
Partners: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Barn
Salomo *
Jerimot

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt