Isai *
g. 1 Sam 25:43
David * Ahinoam
f. 2919
d. 2989
f. 1 Sam 25:43
d.
Partners: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Barn
Amnon

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt