Amasaj ***
Elkana ***
f. 1 Krön 6:26
d.

Barn
Sofaj (Suf) ***

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt