Elkana ***
Sofaj (Suf) ***
f. 1 Krön 6:26
d.

Barn
Nahat (Tohu) ***

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt