Jeroham ***

Hanna


Samuel ***
f. 1 Sam 1:1, 1 Krön 6:26
d.

Barn
Joel (Vasni)
Abia

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt