Samuel ***
Abia
f. 1 Sam 8:1, 1 Krön 6:27
d.


Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt