Levi ** #
(2255 - 2392)
Kehat ** #
f. 2380, Gissat födelseår
d. 2513, 2 Mos 6:18

Barn
Amram ** #
Jishar (Amminadab) ***
Hebron
Ussiel

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt